ZOSTAŃ MODELKĄ / MODELEM

Jeśli chcesz dołączyć do Pinokio Models, prześlij nam:

Informacje:

Imię i nazwisko:
Kraj i miasto zamieszkania:
Narodowość:
Wiek:
Wzrost:
Instagram:
Tatuaże:
Napisz kilka zdań o sobie:
Dołącz oświadczenie: Podaję dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie ich w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Pinokio Models.

Wideo:

Nagraj krótkie wideo telefonem, na którym się przedstawiasz i pokazujesz twarz (z przodu oraz z profilu).

Zdjęcia:

Prześlij nam wyraźne zdjęcia siebie, zrobione w naturalnym świetle. Zależy nam na niepoprawionych zdjęciach, na których wyglądasz naturalnie. Wyślij zdjęcia swojej twarzy (z przodu oraz z profilu), a także zdjęcia całego ciała. Zdjęcia nie muszą być profesjonalne, możesz zrobić je telefonem.

Zobacz przykłady zdjęć.

ZGŁOSZENIE WYŚLIJ NA ADRES: casting@pinokiomodels.com

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

BECOME A MODEL

If you are interested in becoming a model for Pinokio Models, please send to us:

Information:

Your name:
Country and City of Residence:
Nationality:
Age:
Height:
Instagram:
Tattoos:
Tell us more about yourself:
Attach the statement: I voluntarily provide my personal data and consent to the processing of my personal data in order to participate in the recruitment organized by Pinokio Models.

Video:

Make a short video with your phone where you introduce yourself and show your face (front and profile).

Photos:

Please send us clear pictures of yourself, in natural light. We need untouched pictures, in which you look natural. Send photos of your face (front, profile) and also a full body shot. Photos can be taken with your phone, and do not have to be professional.

Find examples below.

CASTING FORM SEND TO: casting@pinokiomodels.com

Please be advised that only selected candidates will be contacted.