ZOSTAŃ MODELKĄ / MODELEM

Jeśli chcesz dołączyć do Pinokio Models, prześlij nam:

Informacje:

Imię i nazwisko:
Kraj i miasto zamieszkania:
Narodowość:
Wiek:
Wzrost:
Instagram:
Tatuaże:
Napisz kilka zdań o sobie:
Dołącz oświadczenie: Podaję dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie ich w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Pinokio Models.

Zdjęcia:

Prześlij nam wyraźne zdjęcia siebie, zrobione w naturalnym świetle. Zależy nam na niepoprawionych zdjęciach, na których wyglądasz naturalnie. Wyślij zdjęcia swojej twarzy (z przodu oraz z profilu), a także zdjęcia całego ciała. Zdjęcia nie muszą być profesjonalne, możesz zrobić je telefonem.

ZGŁOSZENIE WYŚLIJ NA ADRES: contact@pinokiomodels.com

BECOME A MODEL

If you are interested in becoming a model for Pinokio Models, please send to us:

Information:

Your name:
Country and City of Residence:
Nationality:
Age:
Height:
Instagram:
Tattoos:
Tell us more about yourself:
Attach the statement: I voluntarily provide my personal data and consent to the processing of my personal data in order to participate in the recruitment organized by Pinokio Models.

Photos:

Please send us clear pictures of yourself, in natural light. We need untouched pictures, in which you look natural. Send photos of your face (sfront, profile) and also a full body shot. Photos can be taken with your phone, and do not have to be professional.

CASTING FORM SEND TO: contact@pinokiomodels.com