Pinokio Models is an independent Warsaw based model agency established and run by Wojciech Tubaja. The inclusive and underground nature of Pinokio Models catches the eye of the fashion industry that value the real natural human beauty in all possible even the most questionable varieties. Support for those, who will join us in who they really are. Reinforcement of diversity and inclusivity, individuality, uniqueness and rebelliousness. To keep persistently moving forward. Steadfastly. No bullshit talk, no scam, no excuses.

Diversity – we create opportunities for models of all ages, sizes, abilities and cultures to be represented. Our goal is to continue inspiring. Inclusivity – we believe that everyone has the power to be themselves. We will celebrate every individual’s uniqueness. Individuality – each model is unique, with their own story and personality. Rebelliousness – we offer models an alternative to the stereotypical modelling industry. We challenge the norm, and push boundaries.

Pinokio Models is all about celebrating difference. We believe that everyone should be able to express who they are. We creating a community of inspiring individuals.

_________________________________________________________

Pinokio Models to niezależna warszawska agencja modelek i modeli założona i prowadzona przez Wojciecha Tubaja. Inkluzywny i nieszablonowy charakter Pinokio Models przyciąga uwagę branży modowej, która ceni prawdziwe naturalne ludzkie piękno we wszystkich możliwych, nawet najbardziej niestandardowych odmianach. Wsparcie dla tych, którzy dołączą do nas w tym, kim naprawdę są. Wsparcie dla różnorodności i inkluzywności, indywidualności, wyjątkowości i buntowniczości. By wytrwale iść do przodu. Niezłomnie. Bez bzdur, bez oszustw, bez wymówek.

Różnorodność – reprezentujemy modelki/modeli w każdym wieku, płci, o różnych rozmiarach, zdolnościach i kulturach. Naszym celem jest dalsze inspirowanie.

Inkluzywność – wierzymy, że każdy ma moc bycia sobą. Będziemy celebrować wyjątkowość każdej osoby.

Indywidualność – każda modelka/model jest wyjątkowy, ma własną historię i osobowość.

Bunt – proponujemy modelkom/modelom alternatywę dla stereotypowej branży modeli. Kwestionujemy normy i przesuwamy granice.

Pinokio Models to celebrowanie różnic. Wierzymy, że każdy powinien móc wyrażać to, kim jest. Tworzymy społeczność inspirujących jednostek.

Press:

______________________________________________________________________________________________________________

PL

Realizuj siebie po swojemu.

Kim jesteśmy?
butikową agencją modelek i modeli z Polski, powstałą w styczniu 2019 roku

Na czym nam zależy?
non-standard, TWOJA: autentyczność, rewolucja, szczerość, nieszablonowość, bunt, charyzma

Kogo szukamy?

Dziewczyn, gościówek, łobuziarek, kobiet, chłopaków, facetów, kolesi, mężczyzn, którzy jak mówią „a” to jest to „A” – wysokie, szczere i pisane wielką literą. Dla nas bycie modelem, to nie wyłącznie ładna twarz, wyrzeźbione ciało i zdolność ekspozycji siebie. Jasne, to też, ale dla nas NAJWAŻNIEJSZA jest Twoja osobowość. Twoja, nie skserowana. Prawdziwa, intrygująca, inna. Możesz kochać wisieć na trzepaku pod blokiem, grać w kosza na podwórkowym boisku, czytać niepokorne książki, pisać wiersze, które chowasz do szuflady, cisnąć ciężary na siłce, namiętnie hodować kwiaty, bić się o swoje zdanie, szukać swojego miejsca, tam gdzie Cię jeszcze nie było, po prostu robić coś swojego i po swojemu. W pełni, całkowicie, bez wytchnienia. Bądź JAKAŚ/JAKIŚ. Wyrażaj to.

Czego chcemy?
Wspierania tych, którzy do nas dołączą w tym kim są. Wzmacniania wyjątkowości, niepowtarzalności i niepokory. Szukania ciekawych zleceń, projektów i wyzwań. Po to by ciągle przeć do przodu. Konsekwentnie. Bez ściemy, tłumaczeń i usprawiedliwień.

Przeczytałeś? Zainteresowany?
APLIKUJ. Przed Tobą jedno z najbardziej wariackich wyzwań. Niech się dzieje. Wbijaj i startujemy.

EN

Find fulfilment in your own way.

Who are we?
a boutique models agency from Poland, established in January 2019

​What do we strive for?
non-standard, YOUR: authenticity, revolution, honesty, unconventionality, rebellion, charisma

Who are we looking for?
Girls, gals, homegirls, women, boys, guys, dudes, men who, when they say ‘a,’ it’s an ‘A’ − a tall, honest capital letter. For us being a model is not only a handsome face, a sculpted body and a knack for showing yourself off. For sure, those qualities are important, but for us your personality is KEY. Your own, and not a Xerox copy. True, intriguing, unlike any other. You may like hanging on a carpet hanger in front of your block, playing basketball in the courtyard, reading liberated books, writing poems to hide in a cupboard, pumping iron at the gym, passionately tending flowers, fighting for your opinions, looking for your own place, a place you haven’t even seen yet, or just doing something yours and in your own way. Fully, completely, without rest. Be SOMETHING. Express it.

What do we want?
Support from those, who will join us in who they are. Reinforcement of individuality, uniqueness and rebelliousness. Looking out for engaging commissions, projects and challenges. To keep persistently moving forward. Unwaveringly. No bullshit talk, no scam, no excuses.

Read this? Interested?
APPLY. One of the craziest challenges of your life is right ahead of you. Let’s make it happen. Crash this party and let’s get it started.

__________________________________________________________________________

UA

Реалізуй себе там, де відчуваєш, що це для тебе і тобі це подобається.

Хто ми?
Модельна агенція з Польщі, створене у січні 2019 р.

​Що нам важливе?
non-standard, ТВОЯ: оригінальність, щирість, унікальність, бунтарство, харизма

Кого шукаємо?
Дівчата, жінки, хлопців, чоловіків, чуваків, які коли говорять „а”, то це означає „A” – велике, щире та написане з великої літери.  Для нас модель – це не просто гарне обличчя, витончене тіло та вміння показати себе, звичайно, це потрібно, але для нас НАЙВАЖЛИВІШЕ – це твоя особистість.  Твоя особлива, справжня особистість, що інтригує.  Ти можеш любити висіти на турніку під під’їздом, грати в баскетбол на спортивному майданчику у дворі, читати книги та писати вірші, які ховаєш у шафу, піднімати кілограми в залі, вирощувати квіти, боротися за своє слово, шукати своє місце там де ще тебе  не було, просто робити щось своє та по-своєму.  Повністю, все без відпочинку.  Будь кимось.  Показуй це.

Чого хочемо?
Підтримувати тих, хто до нас приєднається у тому, ким вони є: унікальні, неповторні та непокірні.  Ми шукаємо нові замовлення та проекти.  Це все щоб постійно йти вперед.

Ти прочитав?  Тобі цікаво?
Гайда! Перед тобою одне з найшаленіших рішень.  Тож приходь і почнемо.

__________________________________________________________________________

RU

Реализовывай себя там, где чувствуешь, что это для тебя и тебе это нравится…

Кто мы?
модельное агентство из Польши, создана в январе 2019 г.

Что нам важно?
non-standard, ТВОЯ: оригинальность, искренность, уникальность, бунтарство, харизма.

Кого мы ищем?
Девушки, женщины, Парней, мужчин, чуваков, которые когда говорят „а”, то это значит „A” – большое, искреннее и написанное с большой буквы. Для нас модель – это не просто красивое лицо, изящное тело и умение показать себя, конечно , это нужно, но для нас САМОЕ ВАЖНОЕ – это твоя личность. Твоя особенная, настоящая, интригующая  личность. Ты можешь любить висеть на турнике под подъездом, играть в баскетбол на спортивной площадке во дворе, читать книги и  писать стихи, которые прячешь в шкаф, поднимать  килограммы в зале, растить цветы, бороться за своё слово, искать своё место, там где ещё тебя не было, просто делать что-то своё и по-своему. Полностью, всё, без отдыха. Будь КЕМ-ТО. Показывай это.

Чего мы хотим?
Поддерживать тех, кто к нам присоединится в том, кем они являются: уникальные, неповторимые и непокорные. Мы ищем новые заказы и проекты. Это всё, чтобы постоянно идти вперёд.

Ты прочитал? Тебе интересно?
Применить! Перед тобой одно из самых безумных решений. Так что приходи и начнём.